Høvåg Storband er også på Facebook. På disse sidene finner du også en del info om Storbandet. (Du trenger ikke være Facebook-medlem for å få se på sidene.)

www.facebook.com/HovagStorband