«Trains», live @ Haandverkeren, 12.03.13

Konsert i august

Cafe Generalen

Vi skal spille konsert i Ravnedalen 17. august.
Sjekk hele programmet for sommeren her:

http://www.fvn.no/kultur/Disse-skal-spille-i-Ravnedalen-i-sommer-2408354